เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย
ด้วยโปรแกรม
ระบบ Property Management Platform ช่วยบริหารจัดการงานนิติบุคคลให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยฟังก์ชันต่างๆที่ตอบโจทย์ชีวิตการทำงานของนิติบุคคล และช่วยประหยัดเวลาการทำงาน
MY Platform เป็นบริษัทที่พัฒนาระบบบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เรามีฟังก์ชันที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการ Digital Transformationsระบบบริหารจัดการ MY Platform สามารถนำไปใช้ได้กับทุกกลุ่มธุรกิจไม่ว่า จะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริษัทรับบริหารนิติบุคคล, เจ้าหน้าที่นิติ บุคคลและผู้พักอาศัย
ช่วยแก้ปัญหาในเรื่อง


การสื่อสาร
มีระบบแจ้งรับพัสดุ sไม่ต้องหย่อนใบประกาศใน Mail box สามารถแจ้งผ่านระบบได้เลย อีกทั้งยังแจ้งซ่อม หรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโครงการให้ได้ทราบทันที


การบริหารจัดการ
มีการจัดเก็บข้อมูลลูกบ้านอย่างเป็นระเบียบและมีส่วนของ Dashboard ที่สรุปข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในโครงการในรูปแบบกราฟและเป็นสัดส่วน %


การเงิน
มีระบบบัญชีออกใบแจ้งหนี้ บันทึกมิเตอร์น้ำประปา พร้อมรายงานสรุปยอดการเงินอย่างละเอียด และปิดงบส่งสรรพากร
พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ !
MY Platform ทำอะไรได้บ้าง
สื่อที่พูดถึงเรา
ผลงานที่ได้รับ
ลูกค้าที่เข้าร่วมกับเรา